پروژه ها

پروژه های اخیر

برخی از پروژه های انجام شده ما در کل کشور

طراحی و ساخت قالب ستون و سرستون

پل باسمنج تبریز

“Lorem lacus reiciendis illo placerat tempus, temporibus deserunt commodo incidunt error, unde. Facilisis aspernatur.Recusandae illum”

- Angela Parker, CEO at NY Water Park

طراحی و ساخت قالب های خاص جهت اجرای تیر های قوسی شکل پروژه بهشت زهرا

Commercial Properties

“Lorem lacus reiciendis illo placerat tempus, temporibus deserunt commodo incidunt error, unde. Facilisis aspernatur.Recusandae illum”

- Angela Parker, CEO at NY Water Park
قالب های قوسی در طرح توسعه بهشت زهرا

طراحی ، ساخت و تامین قالب و ملزومات قالب بندی بتن و داربستهای مدولار پروژه ایران مال

Commercial Properties

“Lorem lacus reiciendis illo placerat tempus, temporibus deserunt commodo incidunt error, unde. Facilisis aspernatur.Recusandae illum”

- Angela Parker, CEO at NY Water Park
اتمام سازه هتل آراز نوشهر

تامین قالب و ملزومات قالب بندی هتل آراز نوشهر

Commercial Properties

“Lorem lacus reiciendis illo placerat tempus, temporibus deserunt commodo incidunt error, unde. Facilisis aspernatur.Recusandae illum”

- Angela Parker, CEO at NY Water Park

طراحی ، ساخت و تامین قالب بتن و ملزومات قالب بندی بیمارستان سوانح سوختگی تهران

Commercial Properties

“Lorem lacus reiciendis illo placerat tempus, temporibus deserunt commodo incidunt error, unde. Facilisis aspernatur.Recusandae illum”

- Angela Parker, CEO at NY Water Park
قالب مدولار و قوسی
قالب بندی مدولار

طراحی و ساخت قالب و ملزومات قالب بندی بتن پروژه سیتی سنتر اصفهان

Commercial Properties

“Lorem lacus reiciendis illo placerat tempus, temporibus deserunt commodo incidunt error, unde. Facilisis aspernatur.Recusandae illum”

- Angela Parker, CEO at NY Water Park
بکارگیری قالب مدولار و قالب های خاص ستون در پروژه 906 واحدی فرهنگیان قزوین

طراحی و ساخت قالب و ملزومات قالب بندی پروژه 906 واحدی فرهنگیان قزوین

Commercial Properties

“Lorem lacus reiciendis illo placerat tempus, temporibus deserunt commodo incidunt error, unde. Facilisis aspernatur.Recusandae illum”

- Angela Parker, CEO at NY Water Park

پروژه هسته مرکزی بانک صادرات تبریز

طراحی و ساخت قالب لغزان پروژه هسته مرکزی بانک صادرات تبریز و اجرای سازه .

کارفرمای سیویل:شرکت آلتین داش

ساخت قالب لغزنده هسته مرکزی بانک صادرات تبریز

پروژه تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

Commercial Properties

“Lorem lacus reiciendis illo placerat tempus, temporibus deserunt commodo incidunt error, unde. Facilisis aspernatur.Recusandae illum”

- Angela Parker, CEO at NY Water Park
ساخت قالب لغزنده و اجرای سیلو های آرد

پروژه سیلو های آرد کارخانه خوشه طلایی

Commercial Properties

“Lorem lacus reiciendis illo placerat tempus, temporibus deserunt commodo incidunt error, unde. Facilisis aspernatur.Recusandae illum”

- Angela Parker, CEO at NY Water Park

مشارکت در ساخت و تامین قالب های پروژه ونزوئلا ، پیمانکار شرکت کیسون

Commercial Properties

“Lorem lacus reiciendis illo placerat tempus, temporibus deserunt commodo incidunt error, unde. Facilisis aspernatur.Recusandae illum”

- Angela Parker, CEO at NY Water Park
قالب لارج پنل
قالب سرستون پل

پروژه پل بزرگ زین الدین

Commercial Properties

“Lorem lacus reiciendis illo placerat tempus, temporibus deserunt commodo incidunt error, unde. Facilisis aspernatur.Recusandae illum”

- Angela Parker, CEO at NY Water Park
فالب سرستون پل فرودگاه امام خمینی

پروژه مترو فرودگاه امام خمینی

Commercial Properties

“Lorem lacus reiciendis illo placerat tempus, temporibus deserunt commodo incidunt error, unde. Facilisis aspernatur.Recusandae illum”

- Angela Parker, CEO at NY Water Park

قالب تونل مترو شیراز

Commercial Properties

“Lorem lacus reiciendis illo placerat tempus, temporibus deserunt commodo incidunt error, unde. Facilisis aspernatur.Recusandae illum”

- Angela Parker, CEO at NY Water Park
کفراژبندی با داربست چکشی در پل کلاک کرج

پل راه آهن کلاک تهران

Commercial Properties

“Lorem lacus reiciendis illo placerat tempus, temporibus deserunt commodo incidunt error, unde. Facilisis aspernatur.Recusandae illum”

- Angela Parker, CEO at NY Water Park

ما بهترین خدمات را در این صنعت ارائه میدهیم

Add A Line That Tells Users How Easily They Can Get In Touch With You