قالب های مدولار

قالب های مدولار به دلیل استفاده های متنوعی که در اجرای کلیه المان های بتنی از قبیل دیوار، ستون، تیر، دال، فونداسیون دارد بسیاراقتصادی می باشد.

قالب های مدولار متشکل از پانل های مدولار، پشت بندها (لوله ناودانی و سولجر)، اتصالات (گیره و گوه)، میان بولت (بولت دوسر دنده، واشر، مهره خروسکی) است .

ملزومات خاص جهت استفاده در ارتفاع (براکت، جک شاقول کنند) می باشند.

قالب های مدولار را می توان به سادگی به یکدیگر متصل و یا باز کرد. در موارد مشابه و تکراری می توان آنها را به صورت پانل یکپارچه در آورد و توسط چرثقیل در محل مورد نظر نصب نمود.

استفاده از جرثقیل و کارگر برای حمل و نقل آنها بستگی به موقعیت کار دارد. نمای بتن بعد از باز کردن قالبها بسیار صاف و رویه خوبی خواهد داشت و تنها اثر درز پانلهای باقی خواهند ماند.

این قالبها به دفعات زیاد قابل مصرف مجدد می باشند و عمر مفید پانل بستگی به نگهداری آن دارد. در صورت پرتاب نکردن و عدم سقوط آن از ارتفاع، حداقل تا ۶۰ مرتبه بدون تغییر شکل و اعوجاج قابل استفاده می باشند.

مونتاژ قالب های مدولار
قالب های مدولار​

موارد استفاده از قالب مدولار

از پانل های مدولار تخت با سایزهای مختلف می توان در قالب بندی دیوار های یکطرفه و یا دوطرفه ، ستون ها ، فونداسیون ها و سقف به شرح زیر
 استفاده نمود.
قالب بندی ستون با قالب مدولار

column formwork with modular panel

قالب بندی ستون با پانل های مدولار

قالب های مدولار دیوار دوطرفه با قالب مدولار

wall modular formwork

قالب بندی دیوار با پانل های مدولار

قالب های مدولار سقف

modular formwork

قال بندی تیر و دال با پانل های مدولار

We Provide The Best Service In Industry

This system is considerably economic because of its diverse utilization in execution of all concrete elements such as wall, column, beam, slab and foundation. Modular system comprises of modular panels, buttresses (channel pipes and swagger), fittings (clip and wedge), middle bolt (two-head bolt, washer, wing nut) and special accessories to be used at height (bracket, plumbing jack). Modular panels can be easily connected to and disconnected from each other and can be converted to integral panel in identical and repeated cases and be installed by crane at the required place. Utilization of crane or labor for transportation of panels depends on location of work. Concrete façade shall be very smooth and suitable after removing the moulds and only the trace of panel joints will remain. These moulds can be used many times and useful life of panel depends on its maintenance. They can be used at least 60 times without deformation and crookedness if they are not thrown or fallen down.